06 – 42270321
info@dewerkdrukspecialist.nl
facebook

Training: En ze werkten nog lang en gelukkig

Werkstress staat inmiddels bovenaan de lijst van werk gerelateerd verzuim. Als werkgever heb je er een groot belang bij om je werknemers gezond, betrokken en tevreden te houden. Zij zijn immers de ruggengraat van je bedrijf. Maak je je weleens zorgen over wat er gebeurt als een of meerdere werknemers langdurig uitvallen? Of zijn er al medewerkers uitgevallen?

De werkdruk is de afgelopen jaren voor een belangrijk deel verschoven van de wandelgangen naar online. Deze druk is niet altijd zichtbaar, maar wel voelbaar. Dit vraagt een nieuwe manier van omgaan met e-mail, planning van kern- en neventaken, en de communicatie met anderen. Werkdruk kan stress veroorzaken en het werkplezier van je medewerkers doen afnemen.

Meer lezen over Training 'En ze werkten nog lang en gelukkig'

Niet harder maar slimmer werken

De werkdrukspecialist verzorgt trainingen voor medewerkers en managers die onder hoge druk staan door de veelheid van en variatie in taken waar ze mee te maken hebben. We leren hen om slim te plannen, prioriteiten te stellen, hun e-mailbox leeg te krijgen, ingewikkelde zaken simpel te maken en de papierwinkel te lijf te gaan. We geven je medewerkers niet alleen handvaten, maar zetten hen ook daadwerkelijk aan het werk om verandering door te voeren.

Minder werkdruk en stress 

Het effect van deze trajecten is dat medewerkers een lagere werkdrukbeleving hebben, veel efficiënter kunnen werken en weer toekomen aan neventaken. Dit is niet alleen een belofte, maar ook gebleken uit onderzoek bij onze klanten.

Inhoud van de training

De training ‘En ze werkten nog lang en gelukkig’ bestaat uit drie dagdelen van elk drie uur, met tussenpozen van twee tot drie weken, eventueel aangevuld met individuele werkplekbezoeken (een echte aanrader!).De training bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. In de training wordt bewustzijn en motivatie gecreëerd en worden concrete systemen en handvaten aangereikt om aan de slag te gaan. Daarnaast maken medewerkers tijdens de training een start met het daadwerkelijk toepassen van het geleerde op hun praktijk. In de periode tussen twee trainingsdagdelen, gaan de medewerkers verder met het toepassen van het geleerde in de praktijk. Om ervoor zorg te dragen dat iedere deelnemer voldoende tot zijn recht komt, is er een maximum van tien deelnemers per training

De investering in deze training bedraagt € 2250,- voor de drie plenaire bijeenkomsten en € 1500,- voor de individuele werkplekbezoeken, uitgaande van 10 deelnemers (exclusief reiskosten maar vrij van btw). Deze investering staat ongeveer gelijk aan de kosten van 1 medewerker die 1 maand uitvalt!

Meer weten?

Herken je bovenstaande problematiek? En denk je ook al langere tijd aan een oplossing, maar heb je hier nog geen concrete stappen in genomen? Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te kijken wat de werkdrukspecialist voor jouw organisatie kan betekenen.

Gratis adviesgesprek

Wie is de Mol – editie werkdruk

De training ‘Wie is de Mol – editie werkdruk’ is een compleet nieuwe, effectieve en verrassende training die medewerkers op een speelse manier met de neus op de feiten drukt en handvaten geeft om de hoge werkdruk in hun werk aan te pakken. De hoge mate van competitie en spanning verhogen de focus en betrokkenheid.

Meer lezen over Wie is de Mol - editie werkdruk

Over de exacte inhoud van de training kan ik, onder embargo van De Mol, helaas niet al te veel vertellen. Wel kan ik je vertellen dat de training bestaat uit drie dagdelen waarin gedurende de eerste twee dagdelen allerlei opdrachten uitgevoerd moeten worden door de deelnemers, die allen te maken hebben met de verschillende aspecten en oorzaken van werkdruk.

Aan den lijve ervaren

De deelnemers ervaren hierdoor direct wat voor invloed hun eigen keuzes en gedrag hebben op werkdruk en wat zij kunnen veranderen in hun werkgewoonten om werkdruk te verminderen. Met de opdrachten zijn geld en jokers te verdienen die in het spel ingezet kunnen worden voor onder meer vrijstellingen of extra informatie.

De Mol

Een van de deelnemers wordt in het geheim aangewezen als De Mol. Het is zijn of haar opdracht om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk geld in de pot komt, door de opdrachten heimelijk te saboteren. Tussen de dagdelen door dienen de deelnemers onder meer  vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten is onderdeel van het spel, maar zorgt ook voor een voortdurend aanwezige focus en betrokkenheid.

Dagdeel drie zal besteed worden aan het onthullen van de Mol, het tonen van de verborgen aanwijzingen en het verder leggen van de link naar de praktijk, om de Mol in het werk: werkdruk te kunnen ontmaskeren en uitschakelen. Ook zal er veel aandacht besteed worden aan borging door middel van een persoonlijk actieplan. De training is geschikt voor maximaal 10 deelnemers. De trainingsdagdelen dienen circa 2-3 weken uit elkaar te liggen. Er zullen tijdens de training geen deelnemers naar huis gestuurd worden.

Investering

De kosten van de training Wie is de Mol – editie werkdruk bedragen
€ 2.985,00. Dit is inclusief voorbereidingstijd, reistijd en 1 individueel werkplekbezoek voor de winnaar, maar exclusief reiskostenvergoeding.
Omdat wij CRKBO geregistreerd zijn betaal je over deze training geen btw.

Workshop burn-outpreventie

Werkstress staat tegenwoordig op nummer één wanneer het gaat om werk gerelateerd verzuim. Een enorme kostenpost dus, waar je je als werkgever wel zorgen om moet maken. Maar hoe ga je met je medewerkers in gesprek over burn-out op een manier dat ze eerlijk durven te zijn, zonder zich te generen of beoordeeld te voelen?

Meer lezen over de workshop burn-outpreventie

De werkdrukspecialist maakt burn-out op de werkvloer bespreekbaar.
Dit doen wij onder meer door onze workshop burn-outpreventie, waar zowel werknemers als werkgever aan deelnemen om samen met elkaar in gesprek én aan de slag te gaan.

  • In de workshop leer je:
  • wat een burn-out eigenlijk is;
  • wat eigenschappen zijn die iemand gevoelig voor een burn-out maken;
  • belangrijke leef- en werkregels om een burn-out te voorkomen;
  • burn-out signalen te herkennen;
  • wat je niet moet doen als je burn-outsignalen ervaart;
  • wat je wel kunt doen;
  • wat je kunt doen als je collega een burn-out heeft.

 

De workshop duurt 3 uur. Omdat het een workshop is gaan we niet alleen praten over burn-out, maar ook concreet aan de slag. We vinden het belangrijk dat iedereen met zijn vragen of opmerkingen aan bod kan komen. Daarom kunnen er maximaal 15 personen deelnemen. En aangezien burn-outpreventie een verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer, zien wij ook graag leidinggevenden terug in de groep.

Je investering voor deze workshop is € 995,- (exclusief reiskosten maar vrij van btw). Uiteraard is het ook mogelijk om een workshop op maat te ontwikkelen die precies aansluit bij de behoeften binnen je organisatie. Neem hiervoor contact met ons op.