06 – 42270321 | info@dewerkdrukspecialist.nl | facebook

Test jezelf

Slimmere werkgewoonten aanleren om je werkdruk te verlagen wil iedereen wel.  Maar hoe hoog is de nood bij jou?
En op welke gebieden kan jij wel wat nieuwe inzichten en vaardigheden gebruiken? Doe de werkdruktest en ontdek hoe jij ervoor staat.

Naast last van werkdruk hebben sommige mensen van nature een hogere kans om een burn-out te krijgen dan anderen. Door hun persoonlijkheid, vaardigheden en leef- en werkomstandigheden bijvoorbeeld.

Als dit voor jou geldt, betekent dit niet dat je ook daadwerkelijk een burn-out zult krijgen. Maar wel dat je er gevoeliger voor bent, en dat het verstandig zou zijn hier alert op te zijn. Doe daarom de burn-out gevoeligheidstest en ontdek of jij gevoelig bent voor een burn-out.

Kies hieronder een van beide testen – of doe ze allebei –  en ontdek hoe jij ervoor staat.